Classic-Therm® GFK/HPL

Powrót
Formaty standardowe
• szerokość 1300 mm
• długość: 3050 mm
Grubość warstw zewnętrznych
• 2,0 mm
Warstwa wewnętrzna XPS
• ekstrudowany polistyren - twarda pianka bez freonów
• grupa przewodności cieplnej 035
• wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421
• hłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1
• klasa palności E
• gęstość pozorna 30-33 kg/m3
• zakres temperatur -60/+70°C
Uwagi
• tolerancja grubości płyty +/- 1,0mm
Zobacz więcej o tym jak tworzymy nasze płyty warstwowe