Classic-Therm® PSP

Powrót
Zdjęcie płyty Classic-Therm® PSP
Formaty standardowe
• 2000 x 1000 mm
• 3000 x 1000 mm
Standardowa grubość płyty
• od 6 do 100 mm
Warstwa zewnętrzna PSP
• klej wolny od rozpuszczalników
• odporna na warunki atmosferyczne
• powierzchnie klejące pokryte papierem sylikonowym
• odporność na starzenie: bardzo dobra
• zakres temperatur: -40/+120°C (zalecane +20°C)
Warstwa wewnętrzna XPS
• ekstrudowany polistyren - twarda pianka bez freonów
• grupa przewodności cieplnej 035
• wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421
• chłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1
• klasa palności E
• gęstość pozorna 30-33 kg/m3
• zakres temperatur -60/+70°C
Zobacz więcej o tym jak tworzymy nasze płyty warstwowe